Comptadors de telegestió o comptadors intel.ligents (SMART METERS)

 

Contadores de telegestión o contadores inteligentes

 

Actualment ens trobem en un moment de canvi dels nostres comptadors de la llum. Els antics comptadors electromecànics estan sent reemplaçats per comptadors telegestionables.

Un operari autoritzat vindrà o ja ha vingut al teu domicili i et dirà que ve de part de la companyia distribuïdora, en el nostre cas Endesa (en altres territoris Iberdrola, EDP o Viesgo), a substituir el comptador. Quan te l’instal.li t’explicarà que amb aquests nous comptadors ja no caldrà que cap tècnic vagi al teu domicili per prendre la lectura, que ells mateixos envien la lectura a la companyia.

Si preguntes a l’operari com funciona, et dirà que la informació s’envia a través del cablejat elèctric i que el comptador no utilitza tecnologia sense fils. Així que podem pensar que aquest nou aparell intel.ligent no incrementarà la nostra exposició als camps electromagnètics. No obstant, no podem estar més equivocats.

 

Comptador intel·ligent

 

Comptadors amb tecnologia PLC

En alguns països, els comptadors telegestionables utilitzen tecnologia sense fils, però al nostre país utilitzen la tecnologia PLC (Power Line Carrier o Power Line Communication) per a comunicar-se transmetent senyals a través de la xarxa elèctrica.

 

La pròpia Endesa explica que els comptadors estan connectats entre si  i emeten un senyal. La xarxa elèctrica dels nostres habitatges no està preparada per a conduir aquesta ona portadora ja que no està blindada (hauria d’estar blindada com el cable de l’antena del TV amb una presa de terra). Això suposaria apantallar tota la instal.lació, cosa que implicaria un cost molt elevat.

 

Aquesta ona portadora emet pulsacions cada minut amb pics de 74kHz de 11 mil.lèsimes de segon de duració durant les 24 hores del dia. Això no es pot mesurar amb els aparells convencionals, i ha de fer-se amb un oscil.loscopi, per exemple.

 

El comptador pren el senyal del consum i l’envia al següent comptador, que afegeix el consum de la nova casa i amplifica el senyal per a que no es perdi (ja que el cable no està apantallat). Per això el senyal dels comptadors és molt més intensa i perjudicial que la tecnologia PLC que s’ha estat utilitzant fins ara en connexió d’equipaments ofimàtics, per exemple. El senyal, que recull i concentra la informació, va passant i sent amplificada de comptador a comptador fins arribar al concentrador.

 

El concentrador de telegestió envia el senyal a la central a través del sistema GPRS, microones similars a les utilitzades per la telefonia mòbil. El concentrador està situat al transformador de zona, en ple carrer.
endesa
“Electricitat Bruta”
Qualsevol electrodomèstic emet una ona generant electricitat a la xarxa. A vegades, per exemple, a l’utilitzar l’assecador podem escoltar una interferència a l’equip de música. Els electrodomèstics s’utilitzen de forma irregular, però el comptador genera electricitat permanent, les 24 hores del dia. La instal.lació elèctrica no està blindada, pel que es converteix en una antena amplificadora del senyal. Aquest fenomen s’anomena ELECTRICITAT BRUTA.

 

L’organisme humà també funciona per polsos elèctrics (potencial de membrana) que es veuen interferits per aquestes altres ones polsades artificials. Als pocs dies del canvi de comptador, molta gent es queixa de mals de cap, insomni, etc.

 

No pots triar
La tecnologia PLC suposa una font de contaminació electromagnètica contínua dins i fora de les nostres llars. Podem triar si utilitzem un mòbil o el Wi-Fi però no podem desconnectar el PLC, que funciona les 24 hores del dia emetent radiofreqüències en tota la xarxa elèctrica domèstica, a més de la xarxa de potents emissors de microones al carrer.

 

Les úniques mesures per evitar-ho són instal.lacions amb cables apantallats, diferencials, interruptors, filtres, etc., que garanteixin que no es contamini la xarxa elèctrica i que no s’emetin radiofreqüències a qualsevol part dels edificis ni dels habitatges; o una connexió per fibra òptica, tecnologia absolutament segura que ja està sent utilitzada a altres països com Holanda o Alemanya per a la xarxa de comptadors intel.ligents (SMART GRID).

 

La instal.lació dels nous comptadors de telegestió està recollida en el Reial Decret 1110/2007, Ordre ITC 3860/2007 i IET 290/2012, que obliga a les companyies distribuïdores a substituir els comptadors actuals que tinguin una potencia menor o igual a 15 kW per uns de nous amb capacitat de telegestió abans de l’any 2019. Per tant, per llei no estàs obligat a que t’instal.lin el nou comptador telegestionable fins a finals del 2018.

 

Fonts:

Endesa

Associació ENSALUT

The EI Wellspring

En el següent enllaç podeu llegir la introducció a aquest tema:

Contaminació electromagnètica i els seus efectes sobre la nostra salut